Търговско-технически комплекс

гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 83 (Колелото на Скобелева Майка)
Шоурум: 032/628581;262425; 0884060006; 0886399626
Сервиз: 032/621052; 0888413040
E-mail: sales@autotashev.com

Търговско-технически комплекс RENAULT и DACIA

Ауто Ташев ООД

гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 83 (Колелото на Скобелева Майка)

Телефон: Шорум: 032/628581;262425; Сервиз: 032/621052

Мобилен: Шоурум: 0884060006; 0886399626; Сервиз: 0888413040
Факс: 032/621052
E-mail: sales@autotashev.com