Оригинални резервни части

PrintSend

Грижа за Вашата сигурност и за Вашия автомобил

Оригиналните резервни части Renault отговарят на високите изисквания за качество, надеждност и сигурност на Groupe Renault. Те са разработени от висококвалифицирани инжeнери паралелно със създаването на автомобила с цел да се осигурят неговия дълготраен живот, висока надеждност и сигурност. Включените в гамата повече от 80 000 позиции напълно покриват всяка Ваша необходимост, като при това получавате едногодишна гаранция за всеки закупен и монтиран в нашата сервизна мрежа продукт. Там вие ще получите компетентно обслужване, качествена диагностика и подробна информация за нужните ви части.

Гаранция за оригинални резервни части и сервиз

За монтирани в оторизиран автосервиз оригинални резервни части Клиентът ползва 12-МЕСЕЧНА ГАРАНЦИЯ от датата на издаване на фактурата, известна като ГАРАНЦИЯ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ. Тя покрива безплатното отстраняване (разходи за части, труд, ремонт и теглене на автомобила) на всички дефекти на оригиналните резервни части Renault, монтирани в сервиз от дилърската мрежа на марката, които са били своевременно установени по инициатива на клиента, и повредата на други части или елементи на автомобила, причинена от частта, разпозната като дефектна.

Направените в оторизиран автосервиз на Renault ремонти също се покриват от 12-МЕСЕЧНА ГАРАНЦИЯ, известна като ГАРАНЦИЯ ЗА СЕРВИЗ. Тя покрива безплатното отстраняване (части и труд) на всички грешки при ремонта, възникнали в сервиз от дилърската мрежа на марката, и повредата, причинена от тези грешки, на други части или елементи на автомобила и свързаните с тях разходи за ремонт и теглене на автомобила.

За да ползва и двата типа гаранция, Клиентът трябва да пази и предостави при поискване в оторизиран автосервиз на Renault фактурата за извършените по автомобила му дейности.